Privacy Policy

some description

Общи условия:
 Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Рипеър Сървис Еоод, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

"УСЛУГА/И" на сайта включват:
- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;.

Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

Всички цени обявни на сайта с включен ДДС.
В цената на артикулите не е включена доставка, освен в случайте когато изрочно не е опоменато друго.

Всичката информация качена на адрес www.b4s.bg, включително  артикули,снимки,информация,цени , е с информативна цел. През сайта немогат да се правят поръчки нито да се извършват плащания.
Рипеър Сървис Еоод  чрез b4s.bg прави всичко възможно, за да поддържа продуктите, информацията за тях и техните цени точни и актуални, без да гарантираме абсолютна пълнота и точност на тази информация. Предоставяме услугите и информацията с информативна цел , във вида, в който са, без гаранция за това, че ще бъдат непрекъснати във времето,нито на 100% актуални. 

Рипеър Сървис Еоод не носи отговорност за никакви вреди или пропуснати ползи, породени от или свързани по какъвто и да е начин с ползването или невъзможността за ползване на услугите на сайта.

Continue